Betjening av avfallsystem, Klostergata i Trondheim. Foto: Gertrude Mulders

Avfallsystem

Håndtering av restavfall og resirkulerbare materialer må kunne gjøres uavhengig av funksjonsnivå.

Et felles avfallssystem skal være lett tilgjengelig og ha trinnfri atkomst. Avstanden fra hovedinngang til innkastpunkter skal være henholdsvis maks 50 meter for restavfall og 100 meter for papp/papir. Gangveien skal være hinderfri, med en stigning på maks 1:15 frem til oppsamlingsenheten.

Foran avfallsinnkastet skal det være et horisontalt felt på minimum 1,5 ganger 1,5 meter. For å sikre avrenning av vann kan det være litt fall, men overgangen fra det horisontale feltet og det tilliggende gangarealet må være nivåfritt.

Innkasthøyden må være maks 1,1 meter, slik at også den som sitter i rullestol kan bruke det. For å åpne innkastluken må det kreves en drakraft på maks 20 Newton.

Bruk luminanskontraster mot omgivelsene for å gjøre avfallsystemet enklere å se for svaksynte, og innkastluken og håndtak må ha god kontrast til resten av systemet. Informer om type avfall med  piktogram og skrift: 

  • Bruk stor forbokstav og små bokstaver 
  • Fonthøyde: Den største fonten må være minst 25 millimeter og den minste 8 millimeter
  • Bruk tydelig  luminanskontrast 0,4  mellom tekst og bakgrunn

 Et elektronisk display må ha tydelig luminanskontrast (0,4) mellom skrift og bakgrunnsfarge.