Atkomst til tallhallen på Meteorologisk institutt. Foto: www.archelon.no

Atkomst

Atkomsten skal være lett tilgjengelig og alle skal kunne finne frem til inngangen på egenhånd.

Trinnfri atkomst

Trinnfrihet gir brukbar atkomst for flest mulig, og er spesielt viktig sett i sammenheng med den sterke økning i antall eldre de kommende årene. Det er krav om trinnfri atkomst til alle arbeids- og publikumsbygninger, selv der kravet om stigningsforhold 1:20 ikke kan oppfylles – normalt vil dette gjelde der atkomst går over en lengre strekning i kupert terreng.

Nøyaktighet i legging av stein, avfasing av terskel (maksimalt 2,5 centimeter) og bevissthet om at terreng - det vil si atkomstnivå og gulvnivå - nesten bør flukte, er viktig.

God utforming av atkomstveier

Gode landskapsarkitektoniske løsninger har trinnfri gangatkomst med liten stigningsgrad og hvileplan. Det gjør det mulig for rullestolbrukeren å snu, eller stille seg på tvers, for å hvile dersom høydeforskjellen er stor. Hvileplanet bør være horisontalt slik at rullestolen ikke kan rulle bakover. Gode atkomstveier har:

  •  Korte avstander
  • Trinnfri atkomst
  • Trygge trapper og ramper
  • Ryddige gangbaner
  • Tydelig kontrast- og materialbruk
  • Tydelig skilting
  • God belysning
  • Riktig dimensjonering
  • Jevnt og sklisikkert dekke
  • Allergivennlig beplantning