Uteområder, fellesanlegg

Området i tilknytning til bygget må også utformes universelt for at løsningen skal bli tilgjengelig for alle.

Uteområder innebærer blant annet atkomst, parkering, avfallshåndtering og uteoppholdsareal. Også for disse områdene er det viktig å tenke på at de skal være tilgjengelig for alle. Avstand, høyde og kvalitet på veien fra og til er også viktige momenter.

  • Det er viktig å tenke på at underlaget, også i uteområder, må være tilgjengelig, og at det hindrer at sko/hjul synker nedi
  • Helhetlig plan for veifinning
  • Bruk av naturlige ledelinjer