Lysforhold

Gode dagslysforhold er avhengig av tomtas beliggenhet, bygningens utforming og naboforhold.

I tillegg til verdifullt tilskudd til belysningen, gir dagslyset informasjon om årstid, tid på døgnet og værforhold. Dersom naboeiendommene kan bebygges, vil dagslysforholdene kunne endres vesentlig.

Tenk på:

  • Sjekk reguleringsbestemmelsene for ubebygde naboeiendommer.

Utendørs belysning skal ikke være til sjenanse for naboer og forbipasserende. Unngå frittstrålende armaturer og å rette lysutsendelsen direkte mot naboeiendom eller vei.

Tenk på:

  • Om du kan slokke og/eller dempe lyset i perioder.

Utendørs belysning skal ikke bidra til å unødvendig å redusere opplevelsen av en stjernefylt, mørk nattehimmel.

Lysforurensning skyldes først og fremst uhensiktsmessig eller direkte feil bruk av lys og dårlig utformede lysarmaturer. Lysutsendelsen i øvre hemisfære (en halvkule over et horisontalplan gjennom armaturen eller lyskilden) skal være tilnærmet lik null.

Tenk på:

  • Om vinteren vil evt. snø reflektere lys i øvre hemisfære.