Tomteforhold

Hvordan  arkitekturen møter tomteforholdene er avgjørende for at tilgangen til bygget blir universelt utformet.

Når du velger tomt og arkitektonisk løsning er det viktig å ha det som utgangspunkt at den skal brukes av både alle, og uavhengig av funksjonsevne. Terrengtilpasning, bevisst material- og kontrastbruk, og universell utforming er grepene som gjør et bygg tilgjengelig for alle. Tiltakshaver har et spesielt ansvar for å stille krav til fellestenkning rundt dette i prosjekteringsteamet fra dag én.

Tenk på at det skal være minst mulig stigningsforhold mellom inngangsparti, parkering og uteoppholdsareal. Uteområder skal stimulere til sosialt samvær, rekreasjon, lek og spill, både vinter og sommer. Det må også finnes plass til å parkere vogner, rullatorer og rullestoler nær inngangspartiet, og helst under tak.