Skoler og barnehager

Spesialløsninger gir ikke universelt utformede skoler og barnehagebygg. Planlegging skal ta utgangspunkt i at man skal skape løsninger for alle.

Med fokus på likeverd og like muligheter for deltakelse vil man planlegge en hovedløsning som er brukbar for flest mulig. Tenk brukbarhet for alle helt fra valg av lokalisering og tomt til og ned til detaljplan. Aktiv brukermedvirkning gjennom hele prosessen gir positive resultater.

En løsning for for alle

For brukere av skoler og barnehager er både utemiljø og innemiljø viktige:

  • tomtens topografi og skjerming fra forurensing og støy har betydning for innemiljøet, atkomst og orientering 
  • et godt utformet inngangsparti som er synlig, enkelt å finne og sentralt plassert hjelper både synshemmede og de med nedsatt kognitivitet
  • godt utformede garderober bidrar til godt inneklima
  • ivareta akustiske forhold og lett orientering i utforming av klasserom og oppholdsarealer. Gi mulighet for skjerming og hvile
  • la alle bevege seg overalt og på samme måte – ikke send noen på omveier
  • bruk symboler på skilt og annen informasjon som gjør gjenkjenning og veifinning intuitiv