Skilt for god veifinning, Handikaporganisasjonenes hus i København. Foto:Lars Aasnes

Kommunikasjonsareal

Alle må kunne ferdes trygt til og fra ulike deler av et arbeids- eller publikumsbygg.

Kommunikasjonsareal kan være tydelig avgrenset kommunikasjonsvei, eller som en del av et større rom. Logisk struktur og naturlige ledelinjer bidrar til god orientering. Når rommets størrelse og utforming ikke bidrar til en umiddelbar og intuitiv orienterbarhet vil det være nødvendig å hjelpe til med definerte gangsoner eller nødvendige ledelinjer. Møblering eller mønstre i gulv som bidrar til uklare gangsoner bør unngås. God skilting kan bidra til god orienterbarhet.

I kommunikasjonsarealer kan store glassflater utgjøre en risiko. En tydelig merking av vinduer og andre glassfelt der sammenstøt kan medføre skade er derfor viktig, for eksempel i kjøpesenter der butikker, serveringssteder og lignende er en del av eller nær gangsonen.