Heisområde, Verdal skole. Foto: Solveig Dale

Heis

Heisen er ”the great equalizer” som gir alle muligheten til å benytte en bygning.

For å kunne benytte en arbeids- eller publikumsbygning på en likeverdig måte når den består av mer enn en etasje er heis nødvendig. Heisen gjør vertikal bevegelse i en bygning universell, og bringer deg opp eller ned uavhengig av om du går, triller, kjører eller ligger, bruker barnevogn eller transporterer gods. Alle har nytte av heis.

En del av hovedløsningen

Heis skal være en del av hovedløsningen, og være like lett tilgjengelig og synlig som trappen. Heisen skal være stor nok slik at den kan benyttes av gående, rullestolbrukere og for båretransport. En slik størrelse gjør den også egnet til transport av inventar og varer.

Det skal være lett å finne frem ved hjelp av farger/kontraster, og betjeningspanelet skal være logisk plassert.

  • Det må være lett å nå opp til knapper, og kunne føle seg frem til etasjenummer, som også bør oppgis ved tale.
  • Nivåforskjell i gulvet i heisen og utenfor må ikke være mer enn 25 millimeter.
  • Speil gjør det enkelt å rulle inn/ut med rullestol, men vær oppmerksom på blending.

Lavfartsheis (løfteplattform) kan noen ganger benyttes

I bygninger med liten persontrafikk kan man velge å benytte lavfartsheis (løfteplattform). Den har ikke samme transportkapasitet som en ordinær heis, og – som navnet indikerer- den beveger seg langsommere. I et likestillingsperspektiv er det derfor kun der det er få personer som i løpet av en dag kan forventes å benytte heisen at man kan montere lavfartsheis – typisk der det er færre enn 12 ansatte, eller tilsvarende mix av ansatte og besøkende.