Dører på Ranheim skole. Foto: Solveig Dale

Dør

Dører  skal  være  utformet  og  plassert  slik  at  de  er  lette  å  betjene.

I en universell løsning skal en  dør ha  kontrastfarge  mot veggen. Det må være et horisontalt  plan  foran  døren, og fri  plass  ved  siden  av  dørens  låskant. Størrelse på fri sideplass vil variere ut fra type dør; om døren er uten belastning, om døren har påmontert belastning, eller om døren krever dørautomatikk.

Dører i arbeids- og publikumsbygninger skal ha fri bredde 0,9 m, det vil si at man må benytte minst 10M dør. Dette gjelder alle dører til rom i bygningen, med unntak av rom til avlukker som toalettbåser og dusjnisjer hvor bare båser og nisjer med krav om universell utforming skal ha lysåpning 0,9 m. I en del bygg med mange mennesker skal fri bredde være minst 1,2 meter. Dette kravet henger sammen med krav om fri bredde i rømningsvei. Husk at fri bredde kan påvirkes av hvor langt opp en dør kan åpnes. For eksempel vil en dør som bare kan åpne 90 grader få en mindre fri bredde fordi dørbladet vil stjele noe av bredden.

Dersom dører har større glassfelt skal disse markeres, og med forskjellig markering enn sidefeltene.

Bruk gjerne belysning i himlingen over inngangsdøren, og punktbelysning mot betjeningspanel og skilt.

Enklere håndtering av dør

Dørvrider  med  hendel gir  godt  grep  for  hånd, og nøkkelhullet skal være  synlig. Det må gå an å montere  ekstra  håndgrep  på  dørens  innside.

Låsesystem skal  kreve  liten  håndkraft (maksimalt  2  kg), og døren skal være  lett  å  åpne  uten  å  bruke  kraft. Dersom  døren  er  tung,  må den ha  automatisk  døråpner.  Det er viktig at automatisk døråpner og betjeningspanelet får en plassering hvor dørslaget ikke kommer i konflikt med person som skal inn, for eksempel at man blir stående bak døren når den slår opp.