Kommunikasjonsveier

Alle må kunne ferdes trygt til og fra ulike deler av et arbeids- eller publikumsbygg.

Det grunnleggende for kommunikasjonsveier er at de må være uten hindringer.

Kommunikasjonsvei benyttes som begrep for atkomst i byggverk og omfatter blant annet korridor, svalgang og trapperom. Begrepet brukes ikke om arealer internt i en boenhet.