Administrasjonsinngang ved St. Olavs hospital. Foto: Solveig Dale

Dør

Dører  skal  være  utformet  og  plassert  slik  at  de  er  lette  å  betjene.

I en universell løsning skal en  dør ha  kontastfarge  mot veggen. Det må være et horisontalt  plan  foran  døren, og fri  plass  ved  siden  av  dørens  låskant.

 Dører skal være uten terskel og ha tilstrekkelig bredde. Om dører har terskel kan denne ikke være høyere enn 2,5 cm – da med avfaset kant  Høyere terskler er svært krevende å komme over for rullestolbrukere.

Bruk gjerne belysning i himlingen over inngangsdøren, og punktbelysning mot betjeningspanel og skilt.

Glassdører må være godt merket for å hindre sammenstøt og skader.

Håndtering av dør

Dørvrider  med  hendel gir  godt  grep  for  hånd, og nøkkelhullet skal være  synlig, og ha en betjeningsøyde som kan nåes av barn eller personer i rullestol. Det må være mulig å montere ekstra  håndgrep  på  dørens  innside. 

Åpning av dører skal  kreve  liten  håndkraft og skal være lett å åpne uten å bruke kraft. Tunge dører kan ha automatiske døråpnere eller andre innretninger som bidrar til at de blir lettere å åpne.

Det er viktig at automatisk døråpner og betjeningspanelet får en plassering hvor dørslaget ikke kommer i konflikt med person som skal inn, for eksempel at man blir stående bak døren når den slår opp.