Inngangsparti på Midtbygda skole, Røyken. Foto:Universell utforming AS

Atkomst

For smale dører og hindringer ved inngang og i gangsoner kan gjøre det vanskelig å komme inn i bygget.

Atkomst er den forbindelse (veg, inngangsparti, korridor og lignende) som leder inn til byggverk eller rom. Begrensinger i atkomst kan være av de største hinder for tilgjengelighet i bygning, og det er derfor et viktig område å ha fokus på.

I atkomst må det være:

  • brede nok dører, korridorer og gangveier
  • kort avstand mellom viktige funksjoner
  • trinnfritt

Ryddige gangsoner uten hindringer:

  • tilstrekkelig sideplass ved dører for å gjøre det mulig å åpne de også fra en rullestol