Inngangsparti

Et tilgjengelig og godt synlig inngangsparti gjør det hyggeligere å komme hjem eller å gå på besøk.

Med inngangsparti menes byggverkets atkomstområde ved hovedinngangsdør. Det skal være godt synlig, sentralt plassert, oversiktlig i forhold til atkomst samt sikkert og enkelt å bruke.

  • Inngangspartiet skal være trinnfritt
  • Inngangsdøren bli lettere å finne når den er i fargekontrast mot veggen og godt belyst
  • Utenfor hovedinngangsdør skal det være et horisontalt felt slik at rullestolbrukere og personer med balansevansker kan stå i ro uten større anstrengelse. Ved sidehengslede dører gjelder dette utenfor dørens slagradius
  • Betjening for eventuell automatisk døråpner skal plasseres slik at den er tilgjengelig for person i rullestol, og med tilstrekkelig sideplass slik at sammenstøt med dør unngås
  • Foran hovedinngangsdøren skal det være et visuelt og taktilt oppmerksomhetsfelt
  • Skal det legges sten må det utføres nøyaktig. Fuger mellom sten må ikke være for brede, og kantlinjer må være sammenhengende med tanke på en jevn og konsistent orienteringslinje. Utførende har et stort ansvar i å være nøyaktig i overganger mellom ulike materialer