Inngangsparti, Nordahl Grieg videregående skole. Foto: Carolyn Ahmer

Veifinning

Gjør det enkelt for alle å finne frem dit de skal.

Inngangspartiet må være logisk plassert slik at det er lett å finne, og det må tre tydelig fram i fasaden. Dette oppnås med en kombinasjon av god bygningsutforming og bevisst bruk av materialer, farger og kontraster. Belysning av inngangsparti og tydelig skilting vil også bidra til god synliggjøring og enkel veifinning. Det er lettere å orientere seg fra lang avstand dersom inngangspartiet er sentralt plassert.

Skilt gir god veifinning

Skilt og andre merkesystemer skal gjøre det enkelt å finne frem i bygget, og må være lette å finne og lese. De bør ha entydig tekst med tilstrekkelig størrelse og lik font på bokstaver, og presenteres i kontrastfarge til bakgrunnen. Piktogrammer er som oftest lettere å lese og oppfatte enn tekst. Skilt, symboler og tekst som viser rømningsveier og sikkerhetsutstyr må også lett kunne oppfattes under rømning.

Etasjenummer vil gjøre orienteringen mellom etasjer enklere. De skal være lesbare og følbare i alle etasjer. Det er selve etasjetallet som skal kunne leses med fingrene. Etasjene kan også markeres taktilt, altså følbart, i form av hakk eller knotter på underside av håndløper i trapp.

Belysning skal være tilstrekkelig samtidig som den ikke må skape blending.

Trapp må ha kontrastmarkering av trinn,  fare- og oppmerksomhetsfelt og håndløper. Felles heis må være lett å finne og enkel å betjene.

Korridorer må være romslige og det må ikke plasseres faste (ikke mer enn 0,1 meter ut fra vegg) eller løse gjenstander i gangsonen. Korridorer må ha nødvendig akustisk demping for å hindre støy og etterklang.