Lydpanel på Scandic Gardermoen. Foto: Solveig Dale

Lydforhold

Lyd- og akustikkforhold må ikke skape problemer med å forstå tale, viktige meldinger eller lydsignaler.

For å oppnå tilfredsstillende forhold for orientering og taleforståelse er romakustikk avgjørende. Rommets form og mengden av lydreflekterende og lydabsorberende flater har stor betydning. Det er viktig at en er bevisst materialvalg til himling, vegger og gulv, og at dette sees i sammenheng med de romakustiske forholdene.

Lydforhold er også viktig for blinde og svaksynte personer som i større grad er avhengig av hørselen for å orientere seg. For personer med nedsatt hørsel er det svært viktig at rom er utformet og innredet for god taleforståelse. Dårlige akustiske egenskaper og høy bakgrunnsstøy i rom gjør det vanskelig for personer med nedsatt hørsel og brukere av høreapparat å delta på en likestilt måte.