Kontrastmarkering i rømingstrapp. Foto: Universell utforming as

Brannsikkerhet

Reduser antallet og omfanget av uhell og farlige situasjoner ved å skape bedre forhold knyttet til orienterbarhet og sikkerhet .

Mange personskader oppstår hvert år som følge av uhell eller farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold. God planlegging og korrekt bygging bidrar til å forebygge dette.

Brann og rømningsløsninger må planlegges slik at alle kan komme seg ut på egenhånd. Økt tilrettelegging og tilgjengelighet til byggverk for personer med funksjonsnedsettelse, krever at vi samtidig sørger for at brannsikkerheten er tilfredsstillende ivaretatt.

De branntekniske kravene i byggteknisk forskrift TEK10 skal øke den tiden som er tilgjengelig til rømning og redning ved brann. Kravene gjelder i hovedsak automatiske brannslokkeanlegg, brannalarmanlegg og evakueringsplaner.

Lenke til byggeregler (åpner i nytt vindu)