Bygningsutforming

Utformingen av arbeids- og publikumsbygg må sikre at hensynet til ulike funksjonsnedsettelser blir ivaretatt.

For alle arbeids- og publikumsbygg må det tas utgangspunkt i at en person i enten manuell eller elektrisk rullestol må kunne bevege seg fritt. Unngå stigninger, kanter og terskler - det skal helst være trinnfritt.

God merking og skilting gjør det også lettere å orientere seg i et bygg. Kontrastmarkering av stolper, glassflater og glassdører er viktig for å unngå sammenstøt og at noen skader seg.

  • Planløsning må være god, oversiktlig og logisk, og heis skal inngå i hovedløsningen. Underlag som er jevnt og fast. Rekke- og sikthøyde for skilt, skranker, automater, utstyr må være tilpasset både stående og sittende. Trapp skal suppleres med heis, eller rampe ved mindre nivåforskjeller. 
  • Det må være et veifinningssystem med informasjon taktilt/visuelt/auditivt (følbart/synlig/hørbart), samt ledelinjer i en helhetlig plan.
  • Det bør være god bruk av belysning og kontraster, uten at belysningen blender.
  • Tydelig informasjon, med bokstavtyper og kontraster som er lett å lese og standardiserte symboler. Det bør være tale i tillegg til tekst, med varsling av etasje i heis. Det bør være taktil (følbar) merking, i tillegg til merking av glassflater – vær konsekvent med bruk av font. 
  • Pass på at det er god akustikk, og at materialbruk i tak og vegger gir gode lydforhold, med liten gjenklang. Bruk generelt materialer som ikke er allergifremkallende og er enkle å renholde. Ta et bevisst valg av busker, trær og blomster for å hindre allergiske reaksjoner.