Lørenskoghus om natten

Byggverk for publikum

Byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal ha en universelt utformet hovedløsning slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.

Lørenskoghus er Lørenskog kommunes kulturhus. Bygningen inneholder 6 etasjer med kulturvirksomhet og to etasjer med administrasjon. 

Bygningen ligger som en avslutning og en integrert del av Metro kjøpesenter, og omkranser et plassrom som er helhetlig utformet med hensyn til bevegelseshemmede. Plassen er formet med en helling slik at alle innganger har trinnfri adkomst uten hjelp av synlige ramper og overganger.

Plassen har en hensiktsmessig belysning som letter framkommeligheten for synshemmede. Områdene rundt bygningen har pent integrerte og funksjonelle ledelinjer.

Arkitekt: L2 Arkitekter

Foto: www.archelon.no (åpner i nytt vindu)

Tomteforhold

Hvordan  arkitekturen møter tomteforholdene er avgjørende for at tilgangen til bygget blir universelt utformet.

Tomteforhold

Uteområder, fellesanlegg

Området i tilknytning til bygget må også utformes universelt for at løsningen skal bli tilgjengelig for alle.

Uteområder, fellesanlegg

Bygningsutforming

Utformingen av arbeids- og publikumsbygg må sikre at hensynet til ulike funksjonsnedsettelser blir ivaretatt.

Bygningsutforming

Inngangsparti

Et tilgjengelig og godt synlig inngangsparti gjør det hyggeligere å komme hjem eller å gå på besøk.

Inngangsparti

Kommunikasjonsveier

Alle må kunne ferdes trygt til og fra ulike deler av et arbeids- eller publikumsbygg.

Kommunikasjonsveier

Planløsning

En god planløsning bidrar til økt fleksibilitet og oversikt, og er lett å orientere seg i.

Planløsning