Tenk universelt!

På Tenk universelt samler vi gode løsninger med god brukskvalitet. Å tenke universelt gjennom hele byggeprosjektet er utfordrende. Når man lykkes, har man fått til noe som de fleste kan bruke og ha glede av. Universell utforming av bygg og uteområder er et ungt fagfelt i utvikling. Det er stort behov for kunnskap og erfaringer. Har du fått til noe du synes er bra, er du velkommen til å dele det med andre. Det kan for eksempel være en metode, et produkt, materialkombinasjoner, en romløsning, et byggverk. 

Se universelt er vår bildeportal for universelt utformede løsninger. Her kan du laste opp bilder du tar i forbifarten, eller bilder av prosjektene dine. Bilder til inspirasjon og deling.  Bilder som viser gode gode løsninger kan bli benyttet som eksempler på temaene i Tenk universelt.